Informacje ogólne

Informacje ogólne

Prezes PZP "STAWOWA"

Dorota Ceranowska


Dyrektor NZOZ PZP "Stawowa"

Wojciech Kosmowski

specjalista psychiatra

specjalista psychiatra dzieci i mlodzieży

 

Główna Księgowa

Jadwiga Okońska

 

Przełożona pielęgniarek

Marlena Różańska

 

ZATRUDNIMY:


Specjalistę psychiatrę dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji.

 

 

PZP „STAWOWA” Sp. z o.o. KRS0000293827, NIP 9671288464.

 

W ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego „Stawowa” świadczy wszystkim ubezpieczonym następujących usługi medyczne:

 

- porady psychiatryczne

- porady psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

- porady w zakresie leczenia uzależnień, w tym uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

- porady psychologiczne, w tym psychoterapię indywidualną i grupową

- Zespół Leczenia Środowiskowego

- terapię w ramach Oddziału Dziennego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży