PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

W ramach poradni psychologicznej pacjenci uzyskują szeroką pomoc, począwszy od diagnozy, wsparcia i poradnictwa, aż po indywidualną psychoterapię. Oferta kierowana jest zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Świadczenia udzielane są przez wykwalifikowaną kadrę, składającą się z psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów, którzy aktywnie poszerzają swoją wiedzę i kompetencje.

W ramach diagnozy psychologicznej wykonujemy badania, wykorzystując przy tym stosowne narzędzia psychologiczne. W naszej poradni istnieje możliwość:

 • badania funkcji poznawczych,
 • badania intelektu,
 • badania osobowości,
 • badania kompetencji społecznych.

Badania psychologiczne stanowią uzupełnienie diagnozy i pomagają określić kierunek dalszej pomocy. Opieka nad pacjentem może mieć charakter:

 • wsparcia, poradnictwa psychologicznego,
 • psychoterapii indywidualnej w zakresie nurtów terapeutycznych tj. poznawczo behawioralny, psychodynamiczny, integracyjny, systemowy.

W ramach pomocy psychologicznej zastosowanie ma psychoedukacja w zakresie występujących problemów, zaburzeń, czy chorób psychicznych. Z pomocy korzystać mogą pacjenci z różnymi trudnościami:

 • z zaburzeniami organicznymi,
 • z zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, schizoafektywne, urojeniowe),
 • z zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywno dwubiegunowa),
 • z zaburzeniami lękowymi (napady paniki, fobie, lęk uogólniony, nerwica natręctw, hipochondria, PTSD),
 • z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • z zaburzeniami snu,
 • z zaburzeniami osobowości,
 • z zaburzeniami rozwoju,
 • z zaburzeniami zachowania i emocji.

Opieką psychologiczną bezpłatnie objęci są pacjenci ubezpieczeni w ramach NFZ. Aby zarejestrować się na wizytę psychologiczną potrzebne jest skierowanie, które może wystawić lekarz POZ.

Zarejestrować można się osobiście w godzinach pracy poradni – od poniedziałku do czwartku od  7:00  do  20:00  i w piątek od  07:00  do  14:30  lub telefonicznie pod numerami telefonów  (od g. 08:00):

tel.: 52 373 85 86,

tel.: 52 373 64 79,

tel.: 52 373 39 71.