PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy NZOZ PZP „ STAWOWA 

 

Szukasz pomocy dla siebie i swoich najbliższych ? 

Nie wiesz jak sobie poradzić z problemami, które niesie życie? 

Przerasta Cię stres, przytłaczają obowiązki? 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego to odpowiedź, której szukasz. 

 

 

diagnostyki i terapii mogą korzystać pacjenci posiadający skierowanie, np. od lekarzy POZ, specjalistóoraz z zaleceniami kontynuowania terapii psychiatrycznie po wypisaniu ze szpitala także bez skierowania. 

 

Leczenie w poradni jestbezpłatne dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.Poradnia ma podpisaną umowę z NFZ. 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego działająca przy NZOZ PZP STAWOWA” to miejsce dające możliwość korzystania z diagnostyki, terapii, orzecznictwa lekarzy psychiatrów i psychologów wszystkim dorosłym, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji całodobowej. 

Celem pracy Poradni jest osiągnięcie zdrowia pacjentówzapobiegania nawrotom choroby, poprawy ich funkcjonowania psychicznego, rodzinnego, zawodowego. 

Zajęcia odbywają się w elastycznie ustalanych ramach czasowych adekwatnie do potrzeb dzieci i ich rodzin, po czym mali pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, najbliższych. 

 

Opieka nad pacjentami Poradni polega na: 

 

 • Poradach lekarskich i psychologicznych  

 • Diagnostyce prowadzonej przez lekarzy i psychologów 

 • psychoterapii indywidualnej 

 • farmakoterapii 

 • Przygotowywaniu orzeczeń dotyczących stanu zdrowia, w sprawach rentowych i dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności  

 • Wykonywaniu niezbędnych badań dodatkowych 

 • Wystawiania zaświadczeń dla lekarzy POZ i poradni specjalistycznych, w tym na wniosek lekarzy medycyny pracy 

 • Kierowaniu na inne formy leczenia i opieki (szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej) 

 

Bliższe informacje można uzyskać: 

 • osobiście w NZOZ PZP Stawowa, ul. Stawowa 1
 • telefonicznie: 52 373 85 86 
 • mailowo: stawowa@pzp.bydgoszcz.pl