ODDZIAŁ DZIENNY DLA DOROSŁYCH

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dorosłych

przy NZOZ PZP "Stawowa"

CELE POBYTU W ODDZIALE DZIENNYM

– diagnoza i terapia zaburzeń psychicznych

– wsparcie w okresie choroby

– złagodzenie objawów chorobowych i zapobieganie ich nasilaniu się

– poprawa w zakresie rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji

– wzrost samooceny

– wzrost świadomości przyczyn własnych zachowań

– wypracowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron i wykorzystywania ich w codziennym funkcjonowaniu

– nabycie umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach

 

OFERTA

Oddział Dzienny zapewnia:

– opiekę lekarską

– opiekę pielęgniarską

– psychoterapię grupową

– psychoterapię indywidualną

– trening umiejętności społecznych

– muzykoterapię

– relaksację

– terapię poprzez sztukę

– terapię zajęciową

– psychoedukację

– uczestniczenie w okazjonalnych wydarzeniach artystycznych naszego miasta, grupowych wyjściach do muzeum lub galerii

 

Pobyt w Oddziale Dziennym trwa do 12 tygodni. W tym czasie pacjenci korzystają z pomocy lekarzy specjalistów, uczestniczą w psychoterapii indywidualnej i grupowej, muzykoterapii, terapii pracą i sztuką. Wykonują prace z zakresu rękodzieła artystycznego, przygotowują posiłki, sami dokonują zakupów, chodzą na wystawy, realizują wszelkie formy życia społecznego. Spędzają na oddziale po 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, realizując indywidualnie opracowany program terapeutyczny.

Kadrę Oddziału stanowią specjaliści w zakresie lecznictwa psychiatrycznego.

Z pobytu na Oddziale Dziennym mogą korzystać pacjenci skierowani do Oddziału przez lekarza spoza Poradni np. lekarza prowadzącego podczas pobytu w szpitalu, lekarza leczącego lub lekarza rodzinnego. Mogą również zgłosić wolę uczestnictwa w terapii Oddziału Dziennego bezpośrednio u lekarza oddziału czy lekarza pracującego w Poradni „Stawowa”. Przyjęcie na Oddział odbywa się na podstawie spotkania kwalifikacyjnego prowadzonego przez personel Oddziału.

Pobyt na Oddziale jest bezpłatny dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Poradnia ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie Oddziału Dziennego.

 

Bliższe informacje można uzyskać: