ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego jest formą terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe, mające na celu zapewnienie ciągłości opieki dla pacjentów psychiatrycznych.

W przypadku stwierdzenia wskazań psychiatrycznych do leczenia środowiskowego (w miejscu przebywania pacjenta) chorzy kwalifikowani są do takiej formy leczenia. Warunkiem roztoczenia opieki środowiskowej jest zgoda pacjenta oraz współpraca z opiekunem.
Zespół nie podejmuje się opieki przy braku współpracy ze strony opiekunów pacjenta (nie spełniamy roli opieki socjalnej).

W skład zespołu wchodzą:

  • lekarz psychiatra
  • pielęgniarka
  • psycholog
  • terapeuta środowiskowy

Pacjenci Zespołu Leczenia Środowiskowego znajdują się pod fachową, kompleksową opieką, obejmującą pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz pielęgniarską.
Praca zespołowa pozwala na uważne obserwowanie stanu zdrowia, często zmniejszając tym samym liczbę koniecznych hospitalizacji.
Wsparciem objęte są również rodziny osób chorych, co dodatkowo wspomaga procesy zdrowienia pacjentów.