PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 

przy NZOZ PZP „ STAWOWA 

 

Szukasz pomocy dla swoich dzieci? 

Przerasta je stres, mają depresję, problemy z zachowaniem, nauką, obowiązkami? 

Nie wiesz jak sobie poradzić sobie z problemami, dzieci i rodziny? 

  

Poradnia Zdrowia Psychicznego to odpowiedź, której szukasz. 

  

Z diagnostyki i terapii mogą korzystać pacjenci posiadający skierowanie, np. od lekarzy POZ, specjalistów, ze szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z zaleceniami kontynuowania terapii psychiatrycznie po wypisaniu ze szpitala, po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej a także bez skierowania. 

 

Leczenie w poradni jest bezpłatne dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Poradnia ma podpisaną umowę z NFZ. 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego działająca przy NZOZ PZP „STAWOWA” to miejsce dające możliwość korzystania z diagnostyki, terapii, orzecznictwa lekarzy psychiatrów i psychologów wszystkim dzieci i młodzieży oraz ich najbliższych, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji całodobowej. 

Celem pracy Poradni jest osiągnięcie zdrowia pacjentów, zapobiegania nawrotom choroby, poprawy ich funkcjonowania psychicznego, rodzinnego, szkolnego. 

Zajęcia odbywają się w elastycznie ustalanych ramach czasowych adekwatnie do potrzeb dzieci i ich rodzin, po czym mali pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, najbliższych. 

 

Opieka nad pacjentami Poradni polega na:  

 • Poradach lekarskich i psychologicznych  
 • Diagnostyce prowadzonej przez lekarzy i psychologów 
 • psychoterapii indywidualnej 
 • farmakoterapii 
 • Przygotowywaniu orzeczeń dotyczących stanu zdrowia, nauki szkolnej, w sprawach dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności  
 • Wykonywaniu niezbędnych badań dodatkowych 
 • Wystawiania zaświadczeń dla lekarzy POZ i poradni specjalistycznych,  
 • Kierowaniu na inne formy leczenia i opieki (szpitale, specjalistyczne usługi opiekuńcze)  

Bliższe informacje można uzyskać: 

 • osobiście w NZOZ PZP „Stawowa”, ul. Stawowa 1 
 • telefonicznie: 52 373 85 86 
 • mailowo:  stawowa@pzp.bydgoszcz.pl