REJESTRACJA

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego „Stawowa”

Poradnia jest czynna:

 poniedziałek – czwartek         7:00 – 20:00

 piątek                                     7:00 – 14:30

Rejestracja:

  • osobista – w godzinach pracy Poradni, od godz. 7:00
  • telefoniczna –  od godz.  8:00 

 Nr telefonów:

  • 52 373 85 86
  • 52 373 64 79
  • 52 373 39 71
  • 52 364 15 35 – Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
Pacjenci w stałej terapii mogą w sytuacjach pilnych zgłaszać brak leków SMS-em pod nr 515-893-582 (zmiana numeru !) podając nazwisko i nr kartoteki.  Pod tym nr telefonu rozmowy nie są odbierane.
 

Pacjenci zgłaszający się do Poradni powinni posiadać:

  • dowód osobisty – PESEL
  • dzieci – książeczka zdrowia dziecka, PESEL
  • do psychologa wymagane jest skierowanie
Pacjenci proszeni są o przynoszenie na wizyty u lekarza wszelkiej dotychczasowej dokumentacji medycznej wraz z kserokopiami. W przypadku braku kserokopii możliwe jest wykonanie jej na miejscu za odpłatnością 2 zł/stronę. Kserokopie dokumentacji medycznej z leczenia w tut. poradni, wydruki do rąk własnych pacjenta, wykonywane są za odpłatnością 40 gr/stronę.
 

WIZYTY PRYWATNE

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży  oraz psychiatrii dorosłych tel. 725 231 185 (rejestracja w godzinach 10:00 – 14:00) lub nr stacjonarne poradni

Porada specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży

– porada diagnostyczna (pierwsza wizyta): 350 zł

– porada terapeutyczna (kolejne wizyty): 300 zł

Specjalista psychiatrii (osoby dorosłe) rejestracja na nr stacjonarne poradni

Porada specjalisty psychiatry – poradnia dla dorosłych:

– porada diagnostyczna (pierwsza wizyta): 350 zł

– porada terapeutyczna (kolejne wizyty): 200 zł

– porada lekarska recepturowa: 75 zł

Porada psychologiczna dla osób dorosłych rejestracja na nr stacjonarne poradni

-porada psychologiczna/psychoterapia, wsparcie: 250 zł

Porada psychologiczna dla dzieci i młodzieży rejestracja na nr stacjonarne poradni

-porada psychologiczna: 350 zł

 

Uwaga! Pacjenci pierwszorazowi zarejestrowani do

mgr M. Trzcińskiej

zobowiązani są potwierdzić swoją obecność na tydzień przed planowaną wizytą wysyłając sms-a pod nr 515-893-582 Brak potwierdzenia spowoduje wykreślenie z kolejki oczekujących.

W nagłych przypadkach poza godzinami pracy poradni należy zgłaszać się na Izbę Przyjęć Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jurasza, ul. Skłodowskiej-Curie 9.