PORADNIE

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  • Poradnia Psychologiczna
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
  • Oddział Dzienny dla Dorosłych 
  • Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży