O NAS

Prezes PZP “STAWOWA” 

Dorota Ceranowska

Dyrektor NZOZ PZP “Stawowa”

Wojciech Kosmowski

specjalista psychiatra

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Główna Księgowa

Jadwiga Okońska

Przełożona pielęgniarek

Marlena Różańska

PZP „STAWOWA” Sp. z o.o. KRS0000293827, NIP 9671288464.

W ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego „Stawowa” świadczy wszystkim ubezpieczonym następujących usługi medyczne:

– porady psychiatryczne

– porady psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

– porady psychologiczne, w tym psychoterapię indywidualną i grupową

– Zespół Leczenia Środowiskowego

– terapię w ramach Oddziału Dziennego dla Dorosłych

– terapię w ramach Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży