Start
Start
NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego „Stawowa”

W obecnej formie Poradnia rozpoczęła działalność 1 września 2008 r. Do 31.08.2008 r. Poradnia istniała jako SPZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, a jeszcze wcześniej, do roku 1991, wchodziła w skład Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy. Po pożarze budynku przy ul. Bełzy 9 siedzibą Poradni jest  malownicza willa przy ul. Stawowej 1.

Rocznie obejmujemy opieką ok. 7000 pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzież, udzielając około 30.000 porad ambulatoryjnych i sprawując opiekę nad chorymi w ramach oddziału dziennego.

Nasza placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, jest w pełni skomputeryzowana, świadczy usługi na najwyższym poziomie.

 
 

Bydgoszcz
ul. Stawowa 1
tel: 52 373 85 86,
52 373 64 79,
52 373 39 71


Dojazd