Logopeda

  1. Szczegółowa diagnoza logopedyczna dzieci i dorosłych dotycząca:

- wymowy;

- słuchu fonematycznego (różnicowania dźwięków mowy);

- sprawności motorycznej aparatu artykulacyjnego;

- rozwoju poszczególnych podsystemów języka;

- umiejętności komunikacyjnych.

  1. Wczesna interwencja logopedyczna: konsultacje dla rodziców i nauczycieli

 

  1. Indywidualna terapia logopedyczna dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy.
   • Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
   • terapia niemowląt i dzieci z rozszczepem podniebienia
   • terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
   • terapia dzieci z zespołem Downa, z autyzmem i zespołem Aspergera

 

  1. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ( AFAZJA, DYSARTRIA, JĄKANIE)

 

  1. Ćwiczenia rozwijające zasób słów oraz umiejętności interakcyjne.

 

  1. Masaże logopedyczne

 

  1. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu:

- badanie czynności czytania i pisania (analiza techniki, tempa romuienia czytania; analiza tekstów pisanych pod kątem poprawności pisowni, poziomu graficznego pisma oraz opanowania poszczególnych poziomów organizacji języka);

- wskazanie możliwych przyczyn błędów i nieprawidłowości;

- planowanie terapii oraz postępowania dydaktycznego wobec dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;

- oddziaływanie terapeutyczne.

 

Cennik

Rodzaj zajęć Cena Czas trwania
Diagnoza logopedyczna 60zł
Terapia logopedyczna 50zł 45min
Ćwiczenia usprawniające mowę ( ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe) 30zł 45min
Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia stwierdzającego brak wady wymowy dla osób ubiegających się o przyjęcie na określone kierunki studiów. Zaświadczenie wydawane jest po uprzednim krótkim badaniu logopedycznym 50zł

 

 

Cena terapii logopedycznej obejmuje materiały dla dziecka do ćwiczeń w domu oraz konsultację z rodzicami na temat sposobów wspomagania terapii dziecka.

 

 

Wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 500 147 540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca z dziećmi jest wdzięczna i sprawia mi ogromną radość! Terapię logopedyczną dostosowuję indywidualnie do potrzeb i zainteresowań dziecka. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi o specjalnych potrzebach edukacujnych. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalność logopedia. Ubiegam się o kwalifikacje neurologopedy. Swoje plany wiąże z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Ukończyłam III modułowy kurs Terapii behawioralnej w teorii i praktyce, Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (Oddział Association for Behavior Analysis International), a także szkolenia w zakresie jąkania, ortodoncji, ORM, terapii logopedycznej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa.

 

mmgr Oliwia Porożyńska