Z pracy oddziału dziennego

TUTAJ TRZEBA DORZUCIĆ ZDJĘCIA - W TOKU !!