Oddział dzienny

Co to jest Oddział Dzienny?

Oddział Dzienny to pośrednia forma opieki pomiędzy leczeniem szpitalnym (gdzie pobyt jest całodobowy), a leczeniem ambulatoryjnym.

Oddział Dzienny pozwala uczestniczyć w terapii i leczeniu zaburzenia, na które chorujesz, bez konieczności rezygnacji z udziału w życiu domowym, towarzyskim, szkolnym, a nawet w życiu zawodowym (o ile to możliwe ze względu na godziny pracy).

Pobyt na oddziale jest bezpłatny dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

W naszej Poradni prowadzimy:

Oddział Dzienny dla Dorosłych

Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży

CELE POBYTU W ODDZIALE DZIENNYM

- diagnoza i terapia zaburzeń psychicznych

- wsparcie w okresie choroby

- złagodzenie objawów chorobowych i zapobieganie ich nasilaniu się

- poprawa w zakresie rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji

- wzrost samooceny

- wzrost świadomości przyczyn własnych zachowań

- wypracowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron
i wykorzystywania ich w codziennym funkcjonowaniu

- nabycie umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach