OD dla dorosłych

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dorosłych

przy NZOZ PZP "Stawowa"

 

 

CELE POBYTU W ODDZIALE DZIENNYM

- diagnoza i terapia zaburzeń psychicznych

- wsparcie w okresie choroby

- złagodzenie objawów chorobowych i zapobieganie ich nasilaniu się

- poprawa w zakresie rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji

- wzrost samooceny

- wzrost świadomości przyczyn własnych zachowań

- wypracowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron i wykorzystywania ich w codziennym funkcjonowaniu

- nabycie umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach

 

OFERTA

Oddział Dzienny zapewnia:

- opiekę lekarską

- opiekę pielęgniarską

- psychoterapię grupową

- psychoterapię indywidualną

- trening umiejętności społecznych

- muzykoterapię

- relaksację

- terapię poprzez sztukę

- terapię zajęciową

- psychoedukację

- uczestniczenie w okazjonalnych wydarzeniach artystycznych naszego miasta, grupowych wyjściach do muzeum lub galerii

 

Pobyt w Oddziale Dziennym trwa do 12 tygodni. W tym czasie pacjenci korzystają z pomocy lekarzy specjalistów, uczestniczą w psychoterapii indywidualnej i grupowej, muzykoterapii, terapii pracą i sztuką. Wykonują prace z zakresu rękodzieła artystycznego, przygotowują posiłki, sami dokonują zakupów, chodzą na wystawy, realizują wszelkie formy życia społecznego. Spędzają na oddziale po 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, realizując indywidualnie opracowany program terapeutyczny.

 

Kadrę Oddziału stanowią specjaliści w zakresie lecznictwa psychiatrycznego.

 

Z pobytu na Oddziale Dziennym mogą korzystać pacjenci skierowani do Oddziału przez lekarza spoza Poradni np. lekarza prowadzącego podczas pobytu w szpitalu, lekarza leczącego lub lekarza rodzinnego. Mogą również zgłosić wolę uczestnictwa w terapii Oddziału Dziennego bezpośrednio u lekarza oddziału czy lekarza pracującego w Poradni „Stawowa”. Przyjęcie na Oddział odbywa się na podstawie spotkania kwalifikacyjnego prowadzonego przez personel Oddziału.

 

Pobyt na Oddziale jest bezpłatny dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Poradnia ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie Oddziału Dziennego.


Zespół terapeutyczny

lek. med. Dagmara Ostrowska - lekarz

mgr Dominika Banasiewicz - psycholog

dr n. med. Anna Dudzic-Koc - psycholog

mgr Hanna Gorejko - psycholog

mgr Hanna Nowicka-Mikołajun - psycholog

mgr Jakub Pawlewicz - psycholog

Anna Zwara - pielęgniarka

 

Bliższe informacje można uzyskać: