OD dla dzieci

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

przy NZOZ PZP „ STAWOWA”

Szukasz profesjonalnej pomocy dla Twojego dziecka?

Nie wiesz jak sobie poradzić z problemami dziecka?

Chcesz pomóc Waszej rodzinie?

Oddział Dzienny to odpowiedź, której szukasz.

 

 

Z pobytu na Oddziale Dziennym mogą korzystać pacjenci skierowani do Oddziału, np. przez lekarza psychiatrę, lekarza leczącego w poradni specjalistycznej, pediatrycznej czy rejonowej, oraz podczas pobytu w szpitalu.

Rodzice bądź prawni opiekunowie mogą również zgłosić wolę uczestnictwa dziecka w terapii Oddziału Dziennego bezpośrednio u lekarza Oddziału albo innego lekarza pracującego w Poradni "STAWOWA".

Przyjęcie na Oddział odbywa się na podstawie spotkania kwalifikacyjnego prowadzonego przez personel Oddziału.

Pobyt na Oddziale jest bezpłatny dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Poradnia ma podpisaną umowę z NFZ.

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci przy NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego „STAWOWA” to miejsce dające możliwość korzystania z terapii i rehabilitacji psychiatrycznej dzieciom w wieku od 4 do 16 lat, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji całodobowej.

Celem pracy Oddziału jest osiągnięcie zdrowia dzieci, poprawy ich funkcjonowania, polepszenia samopoczucia, poprawy jakości relacji w rodzinie i szkole.

Zajęcia odbywają się w elastycznie ustalanych ramach czasowych adekwatnie do potrzeb dzieci i ich rodzin, po czym mali pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, najbliższych.

W czasie, który nasi pacjenci spędzają w Oddziale oferujemy im:

 

● psychoterapię indywidualną i grupową, rodzinną

● porady lekarza psychiatry

● terapię zajęciową:

- arteterapia – zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.

- relaksacja połączona z muzykoterapią

- trening szybkiego i efektywnego przyswajania wiedzy

● gimnastykę, w tym kinezjologię edukacyjną oraz pracę metodą ruchu rozwijającego V. Sherborne

● biblioterapia, zwłaszcza bajkoterapię – zajęcia grupowe z książką

● zajęcia z logopedą

Zajęcia te mają na celu wspomaganie i uzupełnianie pracy psychologów, pedagogów, psychiatrów.

Bliższe informacje można uzyskać: