Logopeda

Logopeda

 1. Szczegółowa diagnoza logopedyczna dzieci i dorosłych dotycząca:
 2. - wymowy;

  - słuchu fonematycznego (różnicowania dźwięków mowy);

  - sprawności motorycznej aparatu artykulacyjnego;

  - rozwoju poszczególnych podsystemów języka;

  - umiejętności komunikacyjnych.

 3. Wczesna interwencja logopedyczna: konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 4. Indywidualna terapia logopedyczna dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy.
  • Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • terapia niemowląt i dzieci z rozszczepem podniebienia
  • terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • terapia dzieci z zespołem Downa, z autyzmem i zespołem Aspergera
 5. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ( AFAZJA, DYSARTRIA, JĄKANIE)
 6. Ćwiczenia rozwijające zasób słów oraz umiejętności interakcyjne.
 7. Masaże logopedyczne
 8. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu:
 9. - badanie czynności czytania i pisania (analiza techniki, tempa romuienia czytania; analiza tekstów pisanych pod kątem poprawności pisowni, poziomu graficznego pisma oraz opanowania poszczególnych poziomów organizacji języka);

  - wskazanie możliwych przyczyn błędów i nieprawidłowości;

  - planowanie terapii oraz postępowania dydaktycznego wobec dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;

  - oddziaływanie terapeutyczne.

 

Cennik

 

Rodzaj zajęć

Cena

Czas trwania

Diagnoza logopedyczna

60zł

 

Terapia logopedyczna

50zł

45min

Ćwiczenia usprawniające mowę ( ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe)

30zł

45min

Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia stwierdzającego brak wady wymowy dla osób ubiegających się o przyjęcie na określone kierunki studiów. Zaświadczenie wydawane jest po uprzednim krótkim badaniu logopedycznym

50zł

 

Cena terapii logopedycznej obejmuje materiały dla dziecka do ćwiczeń w domu oraz konsultację z rodzicami na temat sposobów wspomagania terapii dziecka.

Wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 500 147 540

Praca z dziećmi jest wdzięczna i sprawia mi ogromną radość! Terapię logopedyczną dostosowuję indywidualnie do potrzeb i zainteresowań dziecka. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi o specjalnych potrzebach edukacujnych. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalność logopedia. Ubiegam się o kwalifikacje neurologopedy. Swoje plany wiąże z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Ukończyłam III modułowy kurs Terapii behawioralnej w teorii i praktyce, Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (Oddział Association for Behavior Analysis International), a także szkolenia w zakresie jąkania, ortodoncji, ORM, terapii logopedycznej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa.

 

 

 

 

 

 

 

 

mmgr Oliwia Porożyńska