Informator o formach opieki - zdrowie psychiczne

Wykaz placówek zamieszczono na podstawie broszury "Informator o formach opieki w zakresie zdrowia psychicznego" wydanej ze środków finansowych Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Bydgoszcz 2012.

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I PSYCHOLOGICZNA - ŚWIADCZENIA BEZPŁATNE

- Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
ul. Sułkowskiego 58 A, Bydgoszcz
tel. (52) 3721182, 3721340, 3721881, 3710158

 

- NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego "Stawowa"
ul. Stawowa 1, Bydgoszcz
tel. (52) 3738586, 3733971

 

- Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza, Klinika Psychiatrii
ul. Kurpińskiego 19, Bydgoszcz
tel. (52) 5854256

 

- NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9, Bydgoszcz
tel. (52) 3455080

 

- Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela, Poradnia Psychologiczna
ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz
tel. (52) 3655480

 

- Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Markwarta 4-6, Bydgoszcz
tel. (52) 5826275

 

- NZOZ Przychodnia "Akademicka", PZP, Poradnia Psychologiczna
ul. Kołątaja 9, Bydgoszcz
tel. (52) 3226066

 

- NZOZ Przychodnia "Bolesława Chrobrego", Poradnia Psychologiczna
ul. B. Chrobrego 14, Bydgoszcz
tel. (52) 3222456

 

- Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "SANITAS", Poradnia Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, Poradnia Psychologiczna
ul. Dworcowa 110, Bydgoszcz
tel. (52) 3210460

 

- SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Oddział Psychiatryczny
ul. Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz
tel. (52) 3787300

 

- NZOZ Dom Sue Ryder
ul. Roentgena 3, Bydgoszcz
tel. (52) 3290095

 

 

WAŻNE TELEFONY


- Oddział Psychiatrycznej Interwencji Kryzysowej
całodobowy dyżur lekarzy psychiatrów

ul. Kurpińskiego 19, Bydgoszcz
tel. (52) 5854269

 

- Młodzieżowy Telefon Zaufania
tel. (52) 3489660

 

- Policyjna Izba Dziecka
ul. Ogrody 19A, Bydgoszcz
tel. (52) 5255188

 

- "Niebieska Linia"
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 800 154 030; (22) 6687000

 

- Infolinia "Przemoc w szkole"
tel. 800220330

 

- Pomarańczowa Linia
dla rodziców pijących nastolatków
tel. 801140068

 

- Komenda Wojewódzka Policji
tel. 800460021

 

- Fundacja Dzieci Niczyje
telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116111

 

- Fundacja ITAKA
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

tel. 116000; 801247070

 

- Centrum Wsparcia Rodziny
Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

ul. Dunikowskiego 2, Bydgoszcz
tel. (52) 3753382

 

- Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
ul. Toruńska 147, Bydgoszcz
tel. (52) 3604300, 3604311