Zimowy turnus terapeutyczny dla dzieci

Zimowy turnus terapeutyczny dla dzieci

w wieku od 6 do 10 lat

 

Zapraszamy na turnus terapeutyczny dla dzieci w wymiarze 5 albo 10 dni w terminach:


Turnus dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, lękowych:

30.01.2017 – 03.02.2017


Turnus dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, problemami z zachowaniem:

06.02.2017 – 10.02.2017


Terapia grupowa dla dzieci jest szczególnie efektywna w niesieniu im pomocy w problemach rozwojowych oraz wychowawczych. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki zaawansowanym metodom pracy psychoterapeuty oraz psychologa.

Głównym celem zajęć terapeutycznych jest wielokierunkowa stymulacja rozwoju, tj. dostarczenie dzieciom różnorodnych doświadczeń pobudzających poznawczo, wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności społecznych. Pobyt na turnusie terapeutycznym jest idealną okazją do obserwacji i poprawy funkcjonowania dziecka pod względem jego zachowania, do pomocy w pokonywaniu istniejących trudności, a także rozpoznawania i zaspokajania jego potrzeb.

Zarówno terapię grupową, jak i indywidualną prowadzą doświadczeni psychoterapeuci, psycholodzy, socjoterapeuci oraz pedagodzy z Poradni Zdrowia Psychicznego „Stawowa”.


Jeden turnus obejmuje:

4 x 45 minut dziennie terapii grupowej z wykorzystaniem socjoterapii, psychoedukacji, arteterapii, Metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne, Metody Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, Treningu funkcji poznawczych, bajkoterapii oraz innych metod terapeutycznych.

1 x 60 min zabaw ruchowych, plastycznych.

Konsultacje indywidualne dla dzieci lub rodziców.


Koszt tygodniowego bloku terapeutycznego wynosi 650zł. Istnieje również możliwość uczestnictwa dziecka w dwóch turnusach – blok dwutygodniowy – w cenie 1250zł.

Zajęcia trwają w godzinach 9:30 – 13:30 lub 15:00 - 19:00


Liczba miejsc na turnusie terapeutycznym jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie Karty Zgłoszeniowej w formie elektronicznej lub papierowej na adres Poradni, bądź dostarczenie jej osobiście do rejestracji Poradni. Po wysłaniu zgłoszenia w ciągu 14 dni należy uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 100zł. Rezygnacja z turnusu terapeutycznego w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu skutkuje potrąceniem zaliczki.


Zapisy i kontakt:

tel. +48 573 421 199

e-mail: stawowa@pzp.bydgoszcz.pl

 

Dane do przelewu:

PZP „Stawowa"

69 1320 1117 2050 3084 2000 0001

Tytułem: Zimowy turnus terapeutyczny – data oraz imię i nazwisko dziecka

 

Karta Zgłoszeniowa na Zimowy Turnus Terapeutyczny:


Karta Zgłoszeniowa na Zimowy Turnus Terapeutyczny