Problemy z alkoholem

 

W naszej Poradni prowadzimy terapię uzależnień. Aby skorzystać z pomocy terapeuty należy umówić się w rejestracji na termin. Na wizytę należy przyjść z dowodem osobistym i skierowaniem do poradni uzależnień, wystawionym np. przez lekarza rodzinnego.

 

PYTANIE:

Moja mama pije dużo alkoholu i od czterech dni ma omamy. Wydaje się jej, że są święta. Mam problem żeby ją zawieść do lekarza, gdyż zdecydowanie nie wyraża na to zgody, a jej stan z dnia na dzień pogarsza się. Pojawiły się również problemy z jedzeniem (nie przyjmuje pokarmów). Cała sytuacja nie wygląda dobrze. Proszę o szybką odpowiedź.

ODPOWIEDŹ:

W nagłym przypadku, o którym Pan pisze należy wezwać pogotowie ratunkowe ze względu na występujące omamy, zaburzenia orientacji co do czasu, niechęci do jedzenia. W przypadku osoby uzależnionej od alkoholu mamy najprawdopodobniej do czynienia z tzw. majaczeniem drżennym. Lekarz po przyjeździe do domu podejmie decyzję, co dalej robić - prawdopodobnie zawiezie Pana mamę na ul. Kurpińskiego i stamtąd pacjentka trafi do Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu. Istnieje też możliwość skierowania do Szpitala Miejskiego na ul. Szpitalną.

 

Z poważaniem,
lek. med. Wojciech Kosmowski
Dyrektor Poradni Zdrowia Psychicznego
w Bydgoszczy

 


PYTANIE:

Moja matka od wielu lat jest osobą uzależnioną od alkoholu, zdecydowanie jednak odmawia leczenia i nie zgadza się na udzielenie sobie jakiejkolwiek pomocy. Sytuacja staje się coraz bardziej poważna. Mama ma olbrzymie problemy ze zdrowiem, a obecna trudna sytuacja bardzo wpływa na całą naszą rodzinę. Stąd moje zapytanie: czy możliwe jest podjęcie leczenia wbrew jej woli.

ODPOWIEDŹ:

Problem, z którym Pani się zwraca jest poważny i złożony. Możliwe jest jego rozwiązanie, ale wymaga to trochę cierpliwości i podjęcia ukierunkowanych, zdecydowanych działań. W myśl polskiego prawa możliwe jest leczenie osób uzależnionych od alkoholu wbrew ich woli na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( http://www.parpa.pl/?subL=4&checkL=1 ) polecam zwłaszcza art. 24-35. Powinna Pani złożyć stosowny wniosek o wszczęcie postępowania w celu leczenia odwykowego matki do Gminnej (Miejskiej) Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. We wniosku tym należy podać przesłanki świadczące o występowaniu szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych piciem alkoholu przez Pani matkę np. picie ciągami, pogorszenie stanu zdrowia, zaburzenia funkcjonowania rodziny, zaniedbywanie przyjemności i obowiązków przez picie alkoholu. Generalnie im więcej konkretnych przykładów spustoszenia spowodowanego przez picie alkoholu - tym lepiej. Postępowanie sądowe może potrwać kilka tygodni lub miesięcy, ale po uprawomocnieniu się jego ważność jest stosunkowo długa - 2 lata. Przez taki czas można wiele zdziałać. Niezależnie od zobowiązania do poddania się procedurom leczniczym sąd może w razie potrzeby powołać kuratora, a nawet ubezwłasnowolnić osobę uzależnioną od alkoholu. W czasie trwania sprawy sądowej będzie zebrany wywiad środowiskowy oraz zostanie przeprowadzone badania przez biegłych wg stosownego rozporządzenia w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( http://www.parpa.pl/?subL=13&checkL=1 ).

 

Z poważaniem,
lek. med. Wojciech Kosmowski
Dyrektor Poradni Zdrowia Psychicznego
w Bydgoszczy

 

PYTANIE:

Gdzie może szukać pomocy mężczyzna uzależniony od alkoholu? W kręgu mojego zainteresowania znajdują się ośrodki w Bydgoszczy lub okolicach.

ODPOWIEDŹ:

Mężczyzna uzależniony od alkoholu może stacjonarnie leczyć się w:

  1. Klinika Psychiatrii w Bydgoszczy http://www.cm.umk.pl/index.php?option=displaypage&Itemid=332&op=page
  2. Czerniewice (koło Torunia) http://www.wotuiw.torun.pl/coo/colu.htm
  3. Świecie http://www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/
  4. Piła http://www.arsmedical.pila.pl/oddzialy.php

Jeśli pacjent chce się leczyć to powinien najpierw mieć skierowanie, a następnie udać się do wybranego przez siebie oddziału i poprosić o rozmowę kwalifikacyjną i wyznaczenie terminu (taka procedura obowiązuje w Klinice w Bydgoszczy, tel. do lekarzy: 52 5854285, tel. do sekretariatu i do pielęgniarek 52 5854282). Skierowanie może wystawić każdy lekarz, zwykle jednak prosi się o to psychiatrę, np. w Poradni Odwykowej albo Poradni Zdrowia Psychicznego (np. http://www.pzp.bydgoszcz.pl ) .

 

Z poważaniem,
lek. med. Wojciech Kosmowski
Dyrektor Poradni Zdrowia Psychicznego
w Bydgoszczy